Kinderopvangtoeslag 2023 extra omhoog

Vanwege de hoge inflatie verhoogt het kabinet de maximum uurtarieven van 2023 extra. De maximum uurprijs voor gastouderopvang stijgt daardoor naar €6,85 in plaats van €6,73. Door de late besluitvorming is deze wijziging nog niet bij Toeslagen doorgevoerd. Ouders ontvangen daarom een nabetaling, zodra de systemen zijn aangepast.

(Afbeelding van Memed_Nurrohmad via Pixabay)

Loslaten afgenomen en gewerkte uren 2023

Het maximale aantal opvanguren waarover de ouder/verzorger recht heeft op kinderopvangtoeslag, was gebaseerd op de werkuren van de minst werkende ouder/verzorger. Zij mochten in 2022 maximaal 140% van de werkuren afnemen om de kinderen te laten opvangen. De overheid laat deze beperking vanaf 2023 los. De Belastingdienst Toeslagen stelt de kinderopvangtoeslag van 2023 vast op basis van de uren waarop kinderopvang heeft plaatsgevonden. Het maximum van 230 opvanguren per maand per kind (voor de maanden waarin de ouder gewerkt heeft) blijft wel bestaan.

Kinderopvangtoeslag omhoog per 2023

Zoals iedereen merkt, stijgen de prijzen van alles op dit moment. Een deel van de stijgende prijzen voor gastouderopvang dekt de Belastingdienst Toeslagen. Ouders/verzorgers ontvangen per 2023 over een hoger bedrag kinderopvangtoeslag. Het maximale tarief wijzigt van €6,52 naar €6,73.

Klik hier voor het definitieve besluit inclusief Kinderopvangtoeslagtabel 2023.

Ouders krijgen in 2022 nauwelijks meer vergoed vanuit de kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst vergoedt de kosten voor kinderopvang aan ouders tot een maximaal bedrag per uur. Dit bedrag geldt voor het totaal van de bureaukosten en de uurprijs van de gastouder opgeteld. In 2021 was dit bedrag € 6,49. In 2022 wordt dit € 6,52. Alles boven deze grens wordt niet meegenomen in de berekening van de kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat ouders nauwelijks meer vergoed krijgen vanuit de kinderopvangtoeslag (+ 0,51%).

Klik hier voor de Kinderopvangtoeslagtabel 2022.

Maximaal te vergoeden uurprijs gastouderopvang voor 2021 hoger

De fiscaal maximum uurtarieven voor 2021 zijn bekend. Het maximum tarief voor gastouderopvang wordt verhoogd van €6,27 in 2020 tot €6,49 in 2021.

Het bedrag geldt voor de totale opvangkosten, dus voor de bureaukosten en de opvangkosten samen. De ouders krijgen volgend jaar meer vergoed vanuit de kinderopvangtoeslag.

Hoeveel ouders vergoed krijgen, hangt af van het inkomen van de ouders. Bovendien wordt alles boven het maximum tarief van €6,49 niet meegenomen in de berekening van de kinderopvangtoeslag.

Klik hier voor de wijziging uurprijzen kinderopvang per 1 januari 2020 op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Klik hier voor de Tabel kinderopvangtoeslag 2021.

Applaus voor alle gastouders: dik verdiend!

De Gastoudercentrale is TROTS op alle gastouders. Vandaag, op de Dag van de Gastouders, spreken wij oprecht onze waardering uit. Gastouders, het applaus is voor jullie!

In 2020 maandelijks kinderopvanggegevens aanleveren bij Belastingdienst

Gastouderbureaus leveren kinderopvanggegevens aan bij de Belastingdienst. De meeste bureaus doen dat jaarlijks.

Overgang naar maandlevering
Kinderopvangorganisaties worden verplicht maandelijks actuele gegevens over de opvang aan te leveren. De Belastingdienst wil eerder op de hoogte zijn van de afgenomen opvang om het aantal terugbetalingen van kinderopvangtoeslag bij ouders te verminderen. Het doel is ouders sneller en beter te informeren over afwijkingen en mogelijke benodigde wijzigingen op de aangevraagde kinderopvangtoeslag.

Verandering in gegevenslevering
De gegevens moeten in de loop van 2020 volgens de nieuwe eisen van de Belastingdienst worden aangeleverd. Gastouderbureaus krijgen vanzelf een uitnodiging om te beginnen met het leveren van de nieuwe bestanden. Zodra een gastouderbureau begint met maandelijks aanleveren van de kinderopvanggegevens, moeten ook de gegevens van alle voorgaande maanden van 2020 meegenomen worden. De gegevens over toeslagjaar 2019 moeten echter nog op de oude manier worden aangeleverd, volgens de oude gegevensset.

Aanvullende informatie
Lees voor verdere achtergrondinformatie over de aangekondigde maatregel de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op deze pagina vindt u ook de verzonden brieven.

Vragen stellen aan de Gastoudercentrale

Het is de Dag van de Gastouder

Gastouders maken elke dag het verschil voor onze kinderen. Eén dag per jaar laten ouders, kinderen, leidinggevenden en anderen hun waardering extra zien. En dat is vandaag: op de Dag van de Gastouder! Daarom staan we er vandaag even extra bij stil hoe bijzonder onze gastouders zijn, bedanken wij hen voor hun goede zorgen en inzet en laten wij hen weten trots op hen te zijn. Dus, lieve gastouders, bij deze!