googleplus facebook

In 2020 maandelijks kinderopvanggegevens aanleveren bij Belastingdienst

img

Gastouderbureaus leveren kinderopvanggegevens aan bij de Belastingdienst. De meeste bureaus doen dat jaarlijks.

Overgang naar maandlevering
Kinderopvangorganisaties worden verplicht maandelijks actuele gegevens over de opvang aan te leveren. De Belastingdienst wil eerder op de hoogte zijn van de afgenomen opvang om het aantal terugbetalingen van kinderopvangtoeslag bij ouders te verminderen. Het doel is ouders sneller en beter te informeren over afwijkingen en mogelijke benodigde wijzigingen op de aangevraagde kinderopvangtoeslag.

Verandering in gegevenslevering
De gegevens moeten in de loop van 2020 volgens de nieuwe eisen van de Belastingdienst worden aangeleverd. Gastouderbureaus krijgen vanzelf een uitnodiging om te beginnen met het leveren van de nieuwe bestanden. Zodra een gastouderbureau begint met maandelijks aanleveren van de kinderopvanggegevens, moeten ook de gegevens van alle voorgaande maanden van 2020 meegenomen worden. De gegevens over toeslagjaar 2019 moeten echter nog op de oude manier worden aangeleverd, volgens de oude gegevensset.

Aanvullende informatie
Lees voor verdere achtergrondinformatie over de aangekondigde maatregel de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op deze pagina vindt u ook de verzonden brieven.

Vragen stellen aan de Gastoudercentrale