Loslaten afgenomen en gewerkte uren 2023

Het maximale aantal opvanguren waarover de ouder/verzorger recht heeft op kinderopvangtoeslag, was gebaseerd op de werkuren van de minst werkende ouder/verzorger. Zij mochten in 2022 maximaal 140% van de werkuren afnemen om de kinderen te laten opvangen. De overheid laat deze beperking vanaf 2023 los. De Belastingdienst Toeslagen stelt de kinderopvangtoeslag van 2023 vast op basis van de uren waarop kinderopvang heeft plaatsgevonden. Het maximum van 230 opvanguren per maand per kind (voor de maanden waarin de ouder gewerkt heeft) blijft wel bestaan.