googleplus facebook

Kwaliteit Opvang

Elk gastouderbureau dat aangesloten is bij De Gastoudercentrale toets de kwaliteit van gastouders op de volgende punten:

lichamelijke en geestelijke gezondheid
het opvolgen van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau
het volgen van cursussen/trainingen/bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak
beschikken over een diploma dat kwalificeert voor gastouderopvang op minimaal het niveau Helpende Zorg en Welzijn
respecteren van privacygevoelige informatie en het niet doorspelen van informatie aan derden
openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeƫn
beschikken over goede communicatieve vaardigheden en op een professionele manier omgaan met ouders
kennis hebben van ontwikkeling van kinderen en het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau in praktijk brengen
kennis hebben van EHBO voor kinderen
in staat zijn om te reflecteren over eigen handelen
kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten
goede beheersing van de Nederlandse taal
in het bezit van een AVP verzekering en een inzittendenverzekering bij gebruik van een auto voor het vervoer van kinderen

 

Komt u in aanmerking voor kinderopvang toeslag?