googleplus facebook

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Vaak wordt dit ook de oppassubsidie genoemd. Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor deze toeslag.

Voor wie is het bedoeld?

Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen om voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking te komenU kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan.

U komt alleen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag wanneer uw gastouder opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang. Hiervoor moet hij/zij wel aan verschillende eisen voldoen, bijvoorbeeld het hebben van een gastouderdiploma en geregistreerd certificaat voor Eerste Hulp aan Kinderen.

Toeslag berekenen

De Belastingdienst heeft een toegankelijke berekening voor het inschatten van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. U moet hierbij rekening houden met de volgende regels:

  • Het maximale uurtarief voor gastouderopvang waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt is in 2022 €6,52.
  • Het maximale aantal opvanguren per maand wordt normaal gesproken berekend op basis van de ouder/verzorger die het minste aantal uren werkt. Vanaf 2022 geldt zowel voor kinderdagopvang als buitenschoolse opvang dat u maximaal 140% van uw werkuren mag afnemen. Hierbij geldt een maximum van 230 uur per kind per maand.
  • Werkte u door de coronacrisis minder dan normaal? In 2020 en 2021 gaat de Belastingdienst/Toeslagen daar soepel mee om. Omdat de kinderopvang een tijdje gesloten was, kijken ze niet naar de gewerkte uren om te bepalen hoeveel opvanguren u vergoed krijgt. U krijgt toeslag voor de uren die u voor de opvang hebt betaald. Dus ook als de opvang gesloten was. Tot maximaal 230 uur per kind per maand.
  • De kinderopvangtoeslag wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijke betaalde opvanguren. Let op: de Belastingdienst heeft hiervoor aanvullende regels.
  • Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor alle informatie over de Kinderopvangtoeslag.

Klik hier voor het maken van een proefberekening.

Op zoek naar een gastouder in uw buurt?