googleplus facebook

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Vaak wordt dit ook de oppassubsidie genoemd. Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor deze toeslag.

Voor wie is het bedoeld?

Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen om voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking te komenU kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan.

U komt alleen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag wanneer uw gastouder opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang. Hiervoor moet hij/zij wel aan verschillende eisen voldoen, bijvoorbeeld het hebben van een gastouderdiploma en geregistreerd certificaat voor Eerste Hulp aan Kinderen.

Toeslag berekenen

De Belastingdienst heeft een toegankelijke berekening voor het inschatten van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. U moet hierbij rekening houden met de volgende regels:

  • Het maximale uurtarief voor gastouderopvang waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt is in 2023 €6,85.
  • De koppeling tussen het maximale aantal opvanguren per maand en de ouder/verzorger die het minste aantal uren werkt is per 2023 losgelaten. Wel geldt een maximum van 230 uur per kind per maand.
  • De kinderopvangtoeslag wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijke betaalde opvanguren. Let op: de Belastingdienst heeft hiervoor aanvullende regels.
  • Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor alle informatie over de Kinderopvangtoeslag.

Klik hier voor het maken van een proefberekening.

Op zoek naar een gastouder in uw buurt?