googleplus facebook

Voorgeschreven diplomalijst gastouders

In de onderstaande lijst staan alle diploma’s waarmee u gekwalificeerd bent om als gastouder aan de slag te gaan.

Klik op één van onderstaande regels om de diploma’s behorende bij deze categorie in te zien.

Diploma's op mbo-2, -3 of -4 niveau (ook MDGO / MHNO / MSPO / Leerlingwezen)

Helpende breed 2

Helpende sociaal agogisch werk 2

Helpende welzijn 2

Helpende Zorg en Welzijn 2

Verzorgingsassistent(e)

A-Verpleegkundige

Activiteitenbegeleider (AB)

Activiteitenbegeleider (AB)

Agogisch werk (AW)

Akte hoofdleidster kleuteronderwijs

Akte Kleuterleidster A

Akte Kleuterleidster B

Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen

Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs

Arbeidstherapie (AT)

A-verpleegkundige

A-verpleger

B-verpleger

Diploma A (ziekenverpleging)

Diploma B (ziekenverpleging)

Cultureel werk (CW)

Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)

Inrichtingswerk (IW)

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

Kinderbescherming A

Kinderbescherming B

Kinderverzorging en Opvoeding

Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)

Kinderverzorgster (KV)

Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending

Kultureel werk (KW)

Leidster kindercentra (niet van OVDB)

Leidster Kindercentra van de OVDB

Onderwijsassistent PO/SO (Primair onderwijs/speciaal onderwijs)

Onderwijsassistent

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

Pedagogisch Werker 3 kinderopvang

Pedagogisch Werker 4 kinderopvang

Pedagogisch werker niveau 3

Pedagogisch werker niveau 4

Residentieel Werk (RW)

Sociaal Agogisch 2

Sociaal Agogisch II

Sociaal Cultureel Werk

Sociaal Dienstverlener (SD)

Sociaal Pedagogisch Werker

Sociaal Pedagogisch werker 3 (SPW-3)

Sociaal Pedagogisch werker 4 (SPW-4)

Sociaal-Cultureel Werker (SCW)

Sociale Arbeid (SA of SA2)

Sociale Dienstverlening (SD, SA SA1 of SAI)

Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)

Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)

Sport- en bewegingsleider (niveau 3)

SPW lang

Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)

Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven

Verpleegkunde

Verpleegkunde A

Verpleegkunde B

Verpleegkunde Z

Verpleegkundige

Verplegende (VP)

Verpleging (VP)

Verpleging A

Verpleging B

Verzorgende beroepen (VZ)

Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ Lang)

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)

Verzorging (VZ)

Z-Verpleegkundige

Zwakzinnigenzorg

Diploma's op HBO Niveau

Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)

Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)

Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)

Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)

Akte van bekwaamheid N XI

Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in lichamelijke oefening

Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuteractie A/B)

Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)

Bachelor of Nursing

Creatieve therapie (waaronder Mikojel)

Cultureel Werk (CW)

Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt

Docent Dans

Docent Drama

Docerend musicus

Educatieve therapie (Mikojel)

Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)\

Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling

Hoofdonderwijzer

Inrichtingswerk (IW)

Jeugdwelzijnswerk

Kinderverzorging en kinderopvoeding

Kinderverzoring en opvoeding

Kreatief Educatief Werk

Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding), indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

Kunstzinnige therapie

Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)

Leraar lichamelijke oefening (ALO)

Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen

Lerarenopleiding Omgangskunde

Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde

Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde

Maatschappelijk Werk (MW)

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)

Pedagogiek (HBO-bachelor)

Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek

Pedagogisch management kinderopvang

Pedagogische Academie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Sport en Bewegen

Verpleegkunde

Buitenlandse diploma's

Gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering)

Een buitenlands diploma is geldig wanneer dit gewaardeerd is als gelijkwaardig aan een Nederlands diploma dat kwalificeert.

Met ingang van 1 januari 2014 kost een aanvraag voor diplomawaardering € 123,00. Als u nu zelf een aanvraag wilt doen, kunt u hier de PDF formulieren downloaden: Diploma Waardering aanvragen.

Wilt u weten waar u nog meer aan moet voldoen?