googleplus facebook

Voorwaarden voor gastouders

Voordat u gastouder kunt worden, dient u aan alle wettelijke eisen te voldoen. Ook tijdens het gastouderschap worden er verschillende voorwaarden gesteld. Uw gastouderbureau helpt u hiermee graag verder.

Gastouder worden

U bent 18 jaar of ouder en beheerst de Nederlandse (of Friese) taal. U dient minimaal in het bezit te zijn van:

  • een diploma dat uw deskundigheid aantoont (zie diplomalijst)
  • een geldig certificaat voor Eerste Hulp aan Kinderen
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van u en alle volwassen huisgenoten

Heeft u deze documenten nog niet, informeer dan bij uw gastouderbureau naar de mogelijkheden.

Veilig en gezonde opvang

Verder dient u kennis te hebben van het protocol kindermishandeling en het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en daarnaar te handelen. Bij opvang vanaf 4 kinderen (inclusief uw eigen kinderen) regelt u een achterwacht, zodat deze kan inspringen op het moment dat er onverhoopt iets gebeurt tijdens de opvang.

Het gastouderbureau en de GGD zien erop toe dat uw opvanglocatie veilig en gezond is. Als de opvanglocatie voldoet aan alle strenge voorwaarden, wordt de opvanglocatie geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Op dat moment mag de VOG niet ouder dan 2 maanden zijn. Jaarlijks blijft het gastouderbureau uw locatie controleren middels een risico-inventarisatie en eventuele onaangekondigde bezoeken.

Het gastouderbureau ondersteunt u ook om uw deskundigheid op peil te houden. Zelf blijft u hieraan werken door periodiek uw certificaat voor Eerste hulp aan kinderen te verlengen.

Meld u nu aan als gastouder