googleplus facebook

Wettelijke gestelde eisen voor een gastouder

Gastouders worden vanuit het gastouderbureau en de overheid regelmatig gecontroleerd. Zij moeten minimaal aan de wettelijke eisen voldoen, zodat u verzekerd bent van een deskundige gastouder.

De gastouder is minimaal in het bezit van de volgende documenten:

  • Het diploma Helpende Zorg en Welzijn
  • Een geldig certificaat voor Eerste Hulp aan Kinderen
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag van zichzelf en alle volwassen huisgenoten

Verder dient de gastouder kennis te hebben van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en daarnaar te handelen. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren tijdens de opvang, dan kan de achterwacht van de gastouder inspringen.

Risico-inventarisaties

Het gastouderbureau en de GGD zien erop toe dat de opvanglocatie veilig en gezond is. Als de opvanglocatie voldoet aan alle strenge voorwaarden, wordt de opvanglocatie geregistreerd in het Landelijk Register en Peuterspeelzalen (LRKP). Jaarlijks blijft het gastouderbureau deze locaties controleren middels een risico-inventarisatie en eventuele onaangekondigde bezoeken.

Bent u ook op zoek naar meer zekerheid?