googleplus facebook

Veiligheid en verzekeringen

Veilige betaling door middel van een kassiersfunctie

Om zoveel mogelijk fraude uit te bannen, heeft de overheid bij gastouderopvang de kassiersfunctie verplicht gesteld. Doordat de opvangkosten van de vraagouder eerst aan de kassier betaald moeten worden, mag de vraagouder niet meer direct de opvangkosten uitbetalen aan de gastouder. De kassier moet nu verplicht de gastouder uitbetalen op basis van de betalingen van de vraagouder om te voldoen aan de eisen van de kassiersfunctie.

Na afloop van het kalenderjaar moet de kassier aan de Belastingdienst een gedetailleerde opgave doen van de inkomsten van de gastouder en de opvanguren en opvangkosten voor de vraagouder.

Door de verplichte kassiersfunctie is er voor de gastouders een extra risico bijgekomen: namelijk het risico dat het gastouderbureau failliet gaat. Wanneer een gastouderbureau failliet gaat zijn zij niet meer in staat om de gastouder van hun eigen rekening uit te betalen. Het gevolg is dat u als gastouder geen geld meer ontvangt voor uw opvangdiensten.

De Gastoudercentrale zorgt voor veilige betalingen

De Gastoudercentrale lost dit probleem op door alle betalingen van vraagouders naar gastouders en gastouderbureau via een rekening van Stichting Derdengelden Gastouderopvang te laten lopen. De rekening van Stichting Derdengelden Gastouderopvang kan nooit in een faillissement van een gastouderbureau worden meegetrokken. Uw geld wordt zo via een veilige manier aan u uitbetaald. Dit ook indien het gastouderbureau failliet gaat.

Naast de veilige manier van betalen verzorgt De Gastoudercentrale ook alle overige taken van de kassier zoals het herinneren, aanmanen en inschakelen van de deurwaarder. Het is voor u als gastouder belangrijk dat dit goed gebeurt en dat er dagelijks aandacht aan wordt besteed. Alleen dan bent u er zeker van dat er alles aan gedaan wordt om de opvangvergoeding ook daadwerkelijk uitbetaald te krijgen.

 

De Gastoudercentrale verzekering

Het opvangen van kinderen gaat ook gepaard met risico’s. Volgens de Wet Kinderopvang zijn vraag- en gastouder verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) af te sluiten. Omdat u tijdens uw werk als gastouder ook risico’s loopt, is een AVP niet altijd dekkend. U bent beroepsmatig aan het werk en u heeft daarom een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering nodig.

De Gastoudercentrale heeft voor alle gastouders van deelnemende gastouderbureaus een aanvullende collectieve aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering afgesloten. Er kan aanspraak gemaakt worden op deze aanvullende verzekering wanneer de verplichte eigen AVP-verzekering de schade niet dekt. Het eigen risico per schade is €100,-.

De extra dekking van De Gastoudercentrale geeft u een veilig gevoel en u voldoet meteen aan de wettelijke eisen.