googleplus facebook

Hoe werkt gastouderopvang?

Opvang van kinderen bij een gastouder wordt altijd gecontracteerd via een gastouderbureau. Het gastouderbureau bewaakt de kwaliteit van de opvang en verzorgt de registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als u interesse heeft in het verzorgen van gastouderopvang, moet u voldoen aan opleidingseisen. Opvangcontracten sluit u altijd in samenspraak met het gastouderbureau waarbij u bent geregistreerd.

Waar mag u opvangen?

Een gastouder mag opvangen in haar eigen woning of in de woning van de ouders. In beide gevallen moet de woning ingericht zijn voor de opvang van kinderen en moet de woning veilig en gezond zijn voor de kinderen. Nadat u zich heeft aangemeld voert het gastouderbureau voordat de opvang begint een risico-inventarisatie en gezondheidsinspectie uit. Ook de GGD komt langs voor een inspectie. Wanneer alles in orde is, kunt u na de registratie in het landelijk register kinderopvang beginnen met de opvang van kinderen.

Hoeveel kinderen mag u opvangen?

Eisen aan de gastouder

Om opvang te mogen verzorgen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen:

Tarief gastouder

Als gastouder bent u vrij om uw eigen uurtarief te bepalen. Wij zien dat de meeste uurtarieven voor de opvangvergoeding bij de gastouder thuis liggen tussen € 5,00 en € 5,75 per kind per uur. Bovenop de opvangvergoeding betalen de ouder bureaukosten aan het gastouderbureau. Ouders komen voor 2022 in aanmerking voor maximaal € 6,52 kinderopvangtoeslag.

Meer weten over de inkomsten van een gastouder?