googleplus facebook

Privacy Statement

Voor de De Gastoudercentrale staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten, -producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van de De Gastoudercentrale:

De Gastoudercentrale is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de uitgangspunten van de Wet voor de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt De Gastoudercentrale om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van De Gastoudercentrale, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten van De Gastoudercentrale wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat De Gastoudercentrale zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die De Gastoudercentrale jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft bij De Gastoudercentrale de mogelijkheid om met uw login uw eigen gegevens en die van uw gezin te beheren en bij eventuele onjuistheden, te corrigeren.

De belangrijkste onderdelen van De Gastoudercentrale in het kader van dit Privacy Statement zijn:
• De Gastoudercentrale
• Stichting Derdengelden De Gastoudercentrale