googleplus facebook

Naheffingen kinderopvangtoeslag 2014

img

Veel ouders moeten een hoge naheffing betalen voor de kinderopvangtoeslag van 2014, terwijl deze gegevens zijn gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie. Op basis van de aangeleverde gegevens zijn door de Belastingdienst definitieve berekeningen gemaakt die dus niet correct zijn. Momenteel is het echter nog onduidelijk waar de fout is ontstaan en of deze consequent is gemaakt. De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zegt dat de fout niet bij hun systeem ligt, maar zij kunnen ook niet zien welke eindafrekeningen er fout zijn. Ouders die denken dat er in hun eindafrekening een fout is gemaakt, moeten zodoende zelf actie ondernemen. Op de website van Boink staat duidelijk beschreven hoe men bezwaar kan indienen, zie boink.info.