Loslaten afgenomen en gewerkte uren 2020

Het maximale aantal opvanguren waarover de ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag, is gebaseerd op de werkuren van de minst werkende ouder. In verband met de Coronacrisis laat de Overheid dit in 2020 los. De Belastingdienst Toeslagen stelt de kinderopvangtoeslag van 2020 vast op basis van de uren waarop kinderopvang heeft plaatsgevonden. In 2020 geldt er dus een maximum van 230 opvanguren per maand per kind voor de maanden waarin de ouder gewerkt heeft. De beperking dat de ouder maximaal 140% van de werkuren mag afnemen bij kinderdagopvang en 70% bij buitenschoolse opvang geldt niet.